Generelt

I Norge er det i følge Statistisk sentralbyrå langt flere personer med funksjonshemning som står utenfor arbeidslivet sammenlignet med befolkningen ellers. Statistisk sentralbyrå har ikke statistikk som sier noe om hvordan arbeidsledigheten fordeler seg mellom eksempelvis synshemmede og hørselshemmede. Det legges derfor til grunn at arbeidsledigheten blant døve og hørselshemmede er innlemmet i tallene for arbeidsledighet blant funksjonshemmede.

Dette til tross, vil mange ikke definere seg selv på bakgrunn av en diagnose eller føle seg hjemme i begrepet «funksjonshemmet» siden funksjonshemning er noe som oppstår i et samspill med omgivelsene heller enn noe en person er. Det samme gjelder for begrepene «hørselshemmet», «døv» og «hørselstap».

hendersnakker

På denne hjemmesiden og i brosjyrene omtales personer som ikke har hørsel som «døve og hørselshemmede» eller «personer med redusert hørsel» da det er mest dekkende for en enkel og lesbar løsning selv om det ikke er den beste betegnelsen. I boken «Deaf Gain. Raising the stakes for human diversity» (Bauman og Murray 2014) kan du i forordet skrevet av Solomon lese om å omtale personer som «ikke har hørsel» på samme måte som personer som «ikke har døvhet».

Personer som har redusert hørsel, og som snakker tegnspråk, har evne til å kommunisere løsningsorientert og raskere visuell reaksjonsevne

Noe kortfattet om personer med redusert hørsel:

 • Individuelt hvilke tilrettelegginger det er behov for.
 • Benytter tolk, tekniske hjelpemidler og høreapparater.
 • Hvis kommunikasjonen foregår på talespråk, er det viktig at:
  • Lydforholdene er gode.
  • Det ikke er motlys eller dårlig lys hos den som snakker.
  • Det brukes mikrofon.
  • Kun en person snakker om gangen.
  • Folk snakker rolig og tydelig.

Litt om tegnspråk:

 • Norsk tegnspråk er i Norge anerkjent som et fullverdig språk med egne grammatiske regler og setningsoppbygning.
 • Språkrådet har utarbeidet en oversikt med svar på vanlige spørsmål om tegnspråk.
 • Tegnspråkkurs er tilgjengelig flere steder i Norge.
 • En del døve og hørselshemmede ser på seg selv som en del av en kulturell og språklig minoritet, og ikke som funksjonshemmet fordi hemningen blir borte når alle snakker tegnspråk.