Kommunikasjonstips

Mange hørselshemmede som ikke snakker tegnspråk, benytter hørselstekniske hjelpemidler med høreapparater, mikrofon og lydforsterkere. Da er følgende tips relevante:

 • Skap gode lydforhold, og unngå støy.
 • Unngå motlys eller dårlig lys hos den som snakker.
 • Bruk mikrofon.
 • Snakk en og en om gangen.
 • Snakk rolig og tydelig.
 • Ikke snakk for fort eller for sakte.
 • Å snakke litt høyere kan noen ganger hjelpe, men ikke rop!

Generelle kommunikasjonstips:

 • For å få kontakt med døve og hørselshemmede kan det ofte passe å søke visuell kontakt eller berøre varsomt på skulderen dersom vedkommende ikke hører deg.
 • Ikke gi opp og si glem det. Hvis din kollega ikke skjønner hva du sier, kan du gjenta, skrive ned hva du ønsker å si eller benytte en bildetolk.
 • Hvis det benyttes tolk, snakk direkte til din kollega og ikke til tolken.
 • Unngå støy på møter.
 • Les gjerne kjørereglene for kommunikasjon utarbeidet av Norges Døveforbund.

Tegnspråk

Snakker din kollega tegnspråk? Da er aller første og beste tips å lære noen tegn. Spør din kollega om hva et ord er på tegnspråk, og bruk tegnet hver gang du skal si ordet. Tegnspråk er et språk det tar tid å lære, akkurat slik som det er med andre språk. En forskjell at tegnspråk er visuelt, og du kan derfor ikke lese for å lære språket. Du må oppleve språket, og være i et tegnspråklig miljø for å lære språket skikkelig.  Tegnspråkkurs er å oppdrive der det tilbys.