Tilrettelegging

I Norge dekkes utgifter knyttet til tolk og hjelpemidler i arbeidslivet av folketrygden. Det finnes forskjellige tolkemetoder. I samarbeid med døve og hørselshemmede vil det bli avklart hvilke tolkemetoder som er aktuelle. Tolkene har absolutt taushetsplikt. Ved bruk av tegnspråktolk tolkes alt simultant, og du trenger derfor ikke å bekymre deg for at det er tidkrevende å ha med tegnspråktolk på jobben.

Å tolke mellom språk er i seg selv krevende, og for å yte best mulig kvalitet på tolkingen, er det nødvendig at tolkene gis pause fra tolkingen etter en time. Denne pausen er som regel etterlengtet av alle på møtet da det gir mulighet til å reflektere over en kopp kaffe.

Hvilke tekniske hjelpemidler som benyttes kan variere fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Utstyr for å ringe gjennom bildetolktjenesten er nyttig, og her er det mulighet for å få et eget direktenummer som gjør at andre kan ringe til døve og hørselshemmede med automatisk tilkobling til bildetolktjenesten. Bildetolktjenesten fungerer best som et supplement til fremmøtetolker, i telefonsamtaler og samtaler av begrenset varighet der det ikke er mange til stede. Andre tekniske hjelpemidler som kan brukes er mikrofon, samtaleforsterkere og teleslynge for å få bedre lydkvalitet inn i høreapparatene. Det finnes teknisk utstyr som sikrer varsling av ulik art, blant annet ved brann.

Under kan du se en demonstrasjon av hvordan du kan ringe direkte til døve og hørselshemmede.